เกี่ยวกับเรา

            บริษัท ยูเนียนคาร์ตอนอินดัสทรีย์ จำกัด
 


ก่อตั้ง : พ.ศ. 
2535                         
                 ผู้บริหาร

จดทะเบียน : 110ล้านบาท                                       1.นายอภิชัย  ชินเศรษฐวงศ์  ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ประธานบริษัท : คุณชิน  ชินเศรษฐวงศ์                      2.นายชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล  ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ

ที่ตั้งโรงงาน ที่อยู่ : 86  หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ต.บางสมัคร อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

 

ผลิตภัณฑ์หลัก                                             กำลังการผลิต 
1. แผ่นกระดาษลูกฟูก                                  1. แผ่นกระดาษลูกฟูก :  5000 ตัน/เดือน
                                                               2. กล่องกระดาษลูกฟูก                                 2. กล่องกระดาษลูกฟูก : 2,000,000 กล่อง/เดือน


   

Visitors: 59,634